Breaking News
خانه » انگل ها » تصویر SEM از تریپانوزوماهای آفریقایی

تصویر SEM از تریپانوزوماهای آفریقایی

تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از تریپانوزوماهای آفریقایی (گونه های تریپانوزوما بروسئی و زیر گونه های تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه)

تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماها Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی در بین گلبول های قرمز، رنگ آمیزی کامپیوتری
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی در بین گلبول های قرمز، رنگ آمیزی کامپیوتری
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی در بین گلبول های قرمز، رنگ آمیزی کامپیوتری
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تریپانوزوماهای آفریقایی Trypanosoma SEM
تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از گونه های تریپانوزوما بروسئی در بین گلبول های قرمز، رنگ آمیزی کامپیوتری

 

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

Check Also

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی رشته اتاق عمل

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال ۹۴ ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *