Breaking News
خانه » Mazhab jafari

Mazhab jafari

دانلود کتاب روش های آزمایشگاهی در تشخیص دیسانتری آمیبی

دانلود کتاب روش های آزمایشگاهی در تشخیص دیسانتری آمیبی نویسندگان: علی رضا سلیمی خراشاد، افشین صفایی این کتاب راهنمایی بسیار مناسب جهت آشنایی با تکیاخته انتاموباهیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار و روش های مختلف تشخیصی آن می باشد. گروه های هدف: کارشناسان آزمایشگاه، پزشکان، پرستاران و تمامی دانشجویان گروه های علوم پزشکی علی الخصوص دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی شناسنامه کتاب: شماره ...

متن کامل »

کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران

کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران تالیف و تدوین: محمدرضا شیرزادی با همکاری: دکتر مهدی محبعلی، دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی، دکتر علیرضا فیروز، دکتر ایرج شریفی، دکتر علیرضا فکری، دکتر یحیی دولتی، دکتر مسعود ملکی، دکتر حسین طباطبایی، دکتر علی اصیلیان، دکتر فرهاد هنجنی، دکتر فرخ مدبر، دکتر علی مؤمنی، دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر علی خامسی پور، ...

متن کامل »

عمل جراحی خارج کردن کرم آسکاریس از روده

جهت انجام  عمل جراحی خارج کردن کرم های آسکاریس از روده ابتدا باید بیشترین محل تجمع کرم ها در روده شناسایی گردد، که این کار معمولا بوسیله روش های تصویر برداری مانند رادیولوژی ، سی تی اسکن و سونوگرافی انجام می گردد. بعد از پیدا کردن محل بیشترین تراکم کرم ها در روده، شکم باز می شود و با رعایت تمام ...

متن کامل »

فرم های تاژکداران خونی و بافتی

این گروه از تک یاخته ها که تحت عنوان تاژکداران خونی و بافتی شناخته می شوند، شامل چند جنس هستند که مهمترین جنس های بیماری زا برای انسان لیشمانیا ها و تریپانوزماهای آفریقایی و آمریکایی می باشند. تاژکداران خونی و بافتی دارای یک تاژک هستند که البته در بخشی از سیر تکاملی این تاژک حذف شده اما ساختارهای پایه ای ...

متن کامل »

سوال: انگل های پرندگان

جهت مشاهده این مطلب باید وارد سایت شوید.

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماکروزی

نمای میکروسکوپ الکترونی SEM از فرم های تریپوماستیگوت و آماستیگوت تکیاخته تریپانوزوماکروزی مورفولوژی تریپانوزوماکروزی در میکروسکوپ نوری

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوما کروزی

مورفولوژی فرم های مختلف تریپانوزومای آمریکایی( تریپانوزوما کروزی ) در گسترش های خونی نازک و ضخیم، مایع مغزی نخاعی، بافت قلب و محیط کشت: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی در گسترش خون ضخیم: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خون نازک: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی: فرم های آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب: فرم های اپیماستیگوت تریپانوزوماکروزی در ...

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماهای آفریقایی

تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از تریپانوزوماهای آفریقایی (گونه های تریپانوزوما بروسئی و زیر گونه های تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه)   مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی : تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه مورفولوژی تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی رایت گیمسا:   African trypanosomiasis morphology: Trypanosoma brucei gambiense,Trypanosoma brucei rhodesiense

متن کامل »

مقایسه شکل و اندازه تخم کرم ها

تصاویر مقایسه ای از شکل و اندازه تخم کرم ها ی ترماتودها ، سستودها و نماتودها در این تصاویر می توانید مورفولوژی تخم کرم های مختلف را به صورت مقایسه ای مشاهده کنید.

متن کامل »