خانه » بایگانی برچسب: اسلاید

بایگانی برچسب: اسلاید

اسلاید های انگل شناسی عملی: انتروبیوس ورمیکولاریس

اسلاید های انتروبیوس ورمیکولاریس نام انگل انتروبیوس ورمیکولاریس فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه روده بزرگ وجه تشخیصی کوچک-سفید و شفاف-ابتدا و انتها باریک- دارای بولب مری- باله سری   نام انگل انتروبیوس ورمیکولاریس فرم انگل تخم محل مشاهده نمونه نشیمنگاه وجه تشخیصی بیضی نامتقارن مانند D  

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: آسکاریس لومبریکوئیدس

اسلاید های انگل شناسی عملی: آسکاریس لومبریکوئیدس

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: هیمنولپیس نانا

نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بالغ محل مشاهده نمونه درون روده انسان و مدفوع وجه تشخیصی بندهای ذوزنقه ای – عرض بند ۴ برابر طول آن – دارای ۳ بیضه که یک عدد در کنار منفذ تناسلی و دو عدد در جهت مقابل نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بارور محل مشاهده نمونه درون روده کوچک انسان ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: اکینوکوکوس گرانولوزوس

نام انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه روده سگ وجه تشخیصی کرم کوچک- اسکولکس قلاب دار- ۳ تا ۴ بند- بند آخر بزرگ تر از سایر بندها   نام انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس فرم انگل پروتو اسکولکس (مرحله لاروی) شن هیداتیک محل مشاهده نمونه درون کیست هیداتیک وجه تشخیصی پروتو اسکولکس های رسوب کرده داخل کیست   ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: تنیاساژیناتا

اسلایدهای تنیاساژیناتا نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل اسکولکس محل مشاهده نمونه روده انسان وجه تشخیصی ۴ بادکش- بدون قلاب نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل پروگلوتید محل مشاهده نمونه روده انسان وجه تشخیصی بندها بلند و مستطیل شکل – منفذ تناسلی جانبی – رحم ۱۵ تا ۳۰ انشعاب نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل سیستی سرکوس بویس محل مشاهده ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: شیستوزوما هماتوبیوم

نام انگل شیستوزوما هماتوبیوم فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه عروق مثانه وجه تشخیصی استوانه ای شکل-کرم نر و ماده در کنار هم   نام انگل شیستوزوما هماتوبیوم فرم انگل تخم محل مشاهده نمونه دیواره عروق مثانه و پرستات وجه تشخیصی بیضی شکل – خار انتهایی-حاوی میراسیدیوم   نام انگل شیستوزوما هماتوبیوم فرم انگل فورکوسرکاریا محل مشاهده نمونه درون ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: دیکروسلیوم دندریتیکـوم

نام انگل دیکروسلیوم دندریتیکـوم فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی کبد وجه تشخیصی کرم کوچک- کشیده   نام انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم فرم انگل تخم محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی کبد – مدفوع وجه تشخیصی رنگ زرد تا قهوه ای- دارای دریچه – بیضی نامتقارن شبیه D   مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم سیر تکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: فاسیولا هپاتیکا

  نام انگل فاسیولا هپاتیکا فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی وجه تشخیصی کرم بزرگ برگی شکل   نام انگل فاسیولا هپاتیکا فرم انگل تخم محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی و مدفوع وجه تشخیصی پر از سلول- دارای دریچه- اندازه نسبتاً بزرگ مورفولوژی فاسیولا هپاتیکا سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

متن کامل »