خانه » بایگانی برچسب: انتروبیوس ورمیکولاریـس

بایگانی برچسب: انتروبیوس ورمیکولاریـس

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس در بافت، رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ هماتوکسیلین ائوزین همه چیز درمورد انتروبیوس ورمیکولاریس

متن کامل »