Breaking News
خانه » بایگانی برچسب: تکیاخته

بایگانی برچسب: تکیاخته

مورفولوژی تریکوموناس واژینالیس

تریکوموناس واژینالیس تریکوموناس واژینالیس یکی از تک یاخته های تاژکدار است که در مجاری تناسلی جایگزین می شود. این تک یاخته فقط فرم تروفزئیت دارد و فاقد فرم مقاوم یا کیستیک است.  

متن کامل »

ژیاردیا لامبلیا : مورفولوژی کیست

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) با رنگ آمیزی تری کروم، میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی ۱۰۰۰x پیشنهاد می گردد سایر پست های با موضوع مورفولوژی ژیاردیا لامبلیا را ملاحظه کنید: مورفولوژی کیست ژیاردیالامبلیا مورفولوژی تروفوزوئیت ژیاردیالامبلیا

متن کامل »

کیست ژیاردیا لامبلیا

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) در میکروسکوپ نوری، فاز کنتراست و رنگ آمیزی ایمنوفلورسنت آنتی بادی  

متن کامل »

سیر تکاملی نگلریا فلوولری

سیر تکاملی نگلریا فلوولری   Naegleria fowleri life cycle        

متن کامل »

مورفولوژی نگلریا فلوولری

مورفولوژی نگلریا فلوولری              

متن کامل »

فیلم: انتاموبا هیستولیتیکا؛ هیولایی در بدن انسان

انتاموبا هیستولیتیکا؛ هیولایی در بدن انسان خطرات و آسیب های ناشی از انتاموبا هیستولیتیکا و تهدید آن برای انسان

متن کامل »

فیلم: بررسی میکروسکوپی تروفزئیت انتاموبا هیستولیتیکا

حرکت تروفزئیت انتاموبا هیستولیتیکا و پاهای کاذب آن در میکروسکوپ نوری کاملا مشخص می باشد.

متن کامل »