خانه » بایگانی برچسب: سیر تکاملی

بایگانی برچسب: سیر تکاملی

سیر تکاملی انتاموبا کولی Entamoeba coli life cycle

سیر تکاملی انتاموبا کولی Entamoeba coli life cycle  

متن کامل »

سیر تکاملی انتاموبا هیستولیتیکا Entamoeba histolytica Life cycle

سیر تکاملی انتاموبا هیستولیتیکا Entamoeba histolytica  Life cycle    

متن کامل »

سیر تکاملی کاپیلاریا هپاتیکا Capillaria hepatica Life cycle

سیر تکاملی کاپیلاریا هپاتیکا  

متن کامل »

سیر تکاملی کاپیلاریا فیلیپیننسیس Capillaria philippinensis Life cycle

سیر تکاملی کاپیلاریا فیلیپیننسیس

متن کامل »

سیر تکاملی تریشینلا اسپیرالیس Trichinella spiralis Life cycle

سیر تکاملی تریشینلا اسپیرالیس

متن کامل »

سیر تکاملی دراکونکولوس مدیننسیس

سیر تکاملی دراکونکولوس مدیننسیس میزبان های نهایی: انسان، سگ، اسب، گاو، بز، گرگ، روباه، پلنگ، میمون میزبان واسط: سخت پوست آبزی به نام سیکلوپس (Cyclops) یا خاکشی سیر تکاملی دراکونکولوس مدیننسیس

متن کامل »

سیر تکاملی کرم های قلابدار Hook worms Life cycle

سیر تکاملی کرم های قلابدار : انکیلوستوما دوئودوناله، نکاتور آمریکانوس    

متن کامل »

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس Strongyloides stercoralis Life cycle

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس

متن کامل »

سیر تکاملی تریشوریس تریشورا Trichuris trichiura Life cycle

سیر تکاملی تریشوریس تریشورا    

متن کامل »

سیر تکاملی آسکاریس لومبریکوئیدس Ascaris lumbricoides Life cycle

سیر تکاملی آسکاریس لومبریکوئیدس

متن کامل »