Breaking News
خانه » بایگانی برچسب: فاسیولا هپاتیکا

بایگانی برچسب: فاسیولا هپاتیکا

مقایسه شکل و اندازه تخم کرم ها

تصاویر مقایسه ای از شکل و اندازه تخم کرم ها ی ترماتودها ، سستودها و نماتودها در این تصاویر می توانید مورفولوژی تخم کرم های مختلف را به صورت مقایسه ای مشاهده کنید.

متن کامل »

مورفولوژی تخم فاسیولا هپاتیکا

مورفولوژی تخم فاسیولا هپاتیکا Egg of Fasciola hepaitica

متن کامل »

مورفولوژی فاسیولا هپاتیکا

مورفولوژی فاسیولا هپاتیکا Fasciola hepaitica Morphology

متن کامل »

ارزیابی آزمون کلاسی شماره ۱ (۲۳ مهر ۹۳)

جهت مشاهده این مطلب باید وارد شوید

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: فاسیولا هپاتیکا

  نام انگل فاسیولا هپاتیکا فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی وجه تشخیصی کرم بزرگ برگی شکل   نام انگل فاسیولا هپاتیکا فرم انگل تخم محل مشاهده نمونه مجاری صفراوی و مدفوع وجه تشخیصی پر از سلول- دارای دریچه- اندازه نسبتاً بزرگ مورفولوژی فاسیولا هپاتیکا سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

متن کامل »

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا Fasciola hepaitica Life cycle

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

متن کامل »

مورفولوژی کرم فاسیـولا هپاتیکا

اشکال مختلف از مورفولوژی تخم، کرم بالغ و مراحل لاروی ترماتود فاسیـولا هپاتیکا با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM به خارهای روی پوشش کرم که در این تصویر کاملا مشخص هستند، توجه کنید.   سمت راست: ارگان های تولید مثل ماده سمت چپ: ارگان های تولید مثل نر و لوله گوارش   اوپرکول یا دریچه تخم فاسیـولا هپاتیکا ...

متن کامل »