خانه » بایگانی برچسب: نماتودها

بایگانی برچسب: نماتودها

عمل جراحی خارج کردن کرم آسکاریس از روده

جهت انجام  عمل جراحی خارج کردن کرم های آسکاریس از روده ابتدا باید بیشترین محل تجمع کرم ها در روده شناسایی گردد، که این کار معمولا بوسیله روش های تصویر برداری مانند رادیولوژی ، سی تی اسکن و سونوگرافی انجام می گردد. بعد از پیدا کردن محل بیشترین تراکم کرم ها در روده، شکم باز می شود و با رعایت تمام ...

متن کامل »

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس در بافت، رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ هماتوکسیلین ائوزین همه چیز درمورد انتروبیوس ورمیکولاریس

متن کامل »

سیر تکاملی کاپیلاریا هپاتیکا Capillaria hepatica Life cycle

سیر تکاملی کاپیلاریا هپاتیکا  

متن کامل »