خانه » بایگانی برچسب: کرم کوتوله

بایگانی برچسب: کرم کوتوله

اسلاید های انگل شناسی عملی: هیمنولپیس نانا

نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بالغ محل مشاهده نمونه درون روده انسان و مدفوع وجه تشخیصی بندهای ذوزنقه ای – عرض بند ۴ برابر طول آن – دارای ۳ بیضه که یک عدد در کنار منفذ تناسلی و دو عدد در جهت مقابل نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بارور محل مشاهده نمونه درون روده کوچک انسان ...

متن کامل »

سیر تکاملی هیمنولپیس نانا Hymenolepis nana Life cycle

سیر تکاملی هیمنولپیس نانا

متن کامل »

مورفولوژی هیمنولپیس نانا Hymenolepis nana Morphology

مورفولوژی هیمنولپیس نانا   * تصویر از کتاب بیماری های انگلی ایران، دکتر اسماعیل صائبی

متن کامل »