برنامه زمان بندی درس انگل شناسی رشته اتاق عمل

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال ۹۴

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال 94

جلسه اول:

مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا –دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم

جلسه دوم:

کلیات سستودها – تنیاساژیناتا – اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا

جسله سوم:

کلیات نماتودهاآسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی – اکسیور، تریکوسفال– کلیات کرم های قلابدار، انکیلوستوما دوئودوناله، نکاتور آمریکانوس، لاروهای مهاجر پوستی

جلسه چهارم:

 استرونژیلوئیدس استرکورالیس– تریکواسترنژیلوس – دراکونکولوس مدیننسیستریشینلا اسپیرالیس – فیلرها

جلسه پنجم:

مقدمات و کلیات تکیاخته ها- انتاموباهیستولیتیکاانتاموبا کلینگلریا فلوری– آکانتاموبا- بالانتیدیوم کلی

جلسه ششم:

کلیات تاژکداران- ژیاردیا لامبلایا– تریکوموناس واژینالیس- تریکوموناس تناکس – تریکوموناس هومینیس

جلسه هفتم:

مقدمات اپی کمپلکسا – پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فالسیپاروم، پلاسمودیوم مالاریه، پلاسمودیوم اوال

جلسه هشتم:

کلیات لیشمانیا ها – لیشمانیا تروپیکا- لیشمانیا ماژور- لیشمانیا اینفنتوم – لیشمانیا برازیلیس – لیشمانیا دونوانی

جلسه نهم:

توکسوپلاسما گوندیی- کریپتوسپوریدیوم- ایزوسپورا- پنوموسیستیس کارینی

جلسه دهم:

آزمایشگاه

جلسه یازدهم:

آزمون پایان ترم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − پنج =