سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی رشته علوم آزمایشگاهی شامل دو بخش  آزمایشگاه انگل ۱ و آزمایشگاه انگل شناسی ۲ می باشد.

برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است.

مباحث آزمایشگاه انگل شناسی ۱ شامل مشاهده لام های مربوط به کرم ها و انجام تکنیک های مربوط به آنها می باشد.

در درس  آزمایشگاه انگل شناسی ۲ مطالب عملی پیرامون تک یاخته ها و بند پایان و تکنیک های مربوط به آنها ارایه گردیده است.

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی ۱ و ۲ بر اساس آخرین تغییرات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی:

نام درس: آزمایشگاه انگل ‌شناسی ۱ (کرم‌ها)

کد درس: ۲۳

همزمان: انگل شناسی ۱ (کرم‌ها) کد ۲۲

تعداد واحد: ۱ واحد

واحد: عملی

هدف کلی : آشنایی دانشجو با طرق مختلف تشخیص انگل های کرمی بیماریزای انسان

شرح درس: آموزش روش های نمونه‌برداری، تهیه لام جهت تشخیص انواع کرم ها و مطالعه خصوصیات مرفولوژیکی

آنها

رئوس مطالب : (۳۴ ساعت)

 • آشنایی با فیکساتیورهای مورد استفاده در انگل شناسی
 • مشاهده لام های کرم های مربوط به هر جلسه درس نظری
 • بررسی روش مستقیم و سیل کردن نمونه‌های انگلی
 • انجام روش فلوتاسیون و انجام روش رسوبی و آموزش روش چسب اسکاچ
 • بررسی تخم های انگل های بررسی شده در نمونه
 • بررسی کبد آلوده حیوانات مبتلا به کیست هیداتید و مطالعه میکروسکوپی پروتواسکولکس
 • بررسی حلزو های میزبان واسط
 • بررسی روش های کمی نمونه مدفوع و روش های کشت نماتودها
 • انجام روش خون مخفی در مدفوع
سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی 1 (کرم ها)

 

نام درس: آزمایشگاه انگل شناسی ۲ (تک یاخته و حشره)

کد درس: ۳۶
همزمان: انگل شناسی ۲ (تک یاخته و حشره) کد ۳۵
تعداد واحد: ۱ واحد
نوع واحد: عملی
هدف کلی: آشنایی دانشجو با نحوه تشخیص کلیه عوامل تک یاخته و حشرات انگلی بیماریزای انسان.
شرح درس: آموزش روش های نمونه برداری، جداسازی و تهیه لام و رنگ آمیزی جهت تشخیص انواع انگل های
مختلف و یادگیری خصوصیات مرفولوژیکی انواع تک یاخته ها و حشرات بیماریزا.

رئوس مطالب: (۲۴ ساعت)

 • مشاهده لام های تک یاخته های انگلی و بندپایان به موازات تدریس درس نظری
 • انجام روش مستقیم و سیل کردن نمونه های مدفوع. انواع نگهدارنده ها و کاربرد آنها
 • بازکردن روده موش جهت مشاهده انگل های روده ای
 • بررسی روشهای سدیمانتاسیون جهت مشاهده کیست پروتوزوئرها
 • طرز تهیه گسترش های خونی ضخیم و نازک و آشنایی با روشهای رنگ آمیزی خونی
 • آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و محل پرورش آنها، روش خونگیری از حیوان
 • نحوه نمونه برداری از زخمهای لیشمانیا
 • روش رنگ آمیزی تری کروم جهت تک یاختگان انگلی

شیوه ارزشیابی دانشجو: حضور مرتب درآزمایشگاه، انجام تکالیف و گزارش کار. امتحان نظری و عملی پایان نیمسال

%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C 2 %D8%AA%DA%A9 %DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87 %D9%88 %D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87 %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + هشت =