سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی مصوب سال ۱۳۹۵ می باشد که شامل بخش های تک یاخته شناسی، کرم شناسی، حشره شناسی و ناقلین و قارچ شناسی است.

کوریکولوم جدید رشته داروسازی مصوب شهریور ۱۳۹۵ از وبگاه دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی قابل دریافت می باشد.

نام درس: انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

کد درس: ۴۴
پیش نیاز: بیولوژی مولکولی و ژنتیک کد ۲۶
تعداد واحد: ۲
نوع واحد: نظری
هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با طبقه بندی انگل ها و قارچ ها، دوره زندگی آنها، اپیدمیولوژی، پاتوژنز، تشخیص و درمان بیماری های انگلی و قارچی و عفونت های شبه قارچی

شرح درس و رئوس مطالب (۵۱ ساعت نظری):
به لحاظ تنوع داروهای ضد انگلی و ضد قارچ و مکانیسم های متفاوت اثر، آموزش روش های طبقه بندی انواع انگل ها و قارچ ها و سیکل زندگی آنها و نهایتاً نوع بیماری های که ایجاد می کند، ضروری می باشد.
رئوس مطالب شامل موارد زیر می باشد:

تک یاخته ها

 • مقدمه ای بر انگل شناسی – کلیات تک یاخته شناسی (زندگی انگلی – چرخه زندگی – تاکسونومی )
 • انتاموبا هیستولیتیکا – آمیب های غیر بیماری زا – آمیب های آزاد
 • تاژکداران دستگاه گوارش و تناسلی – مژه داران
 • توکسوپلاسما و سایر کوکسیدی های بیماریزای انسان
 • تاژکداران خون و نسج – لیشمانیا
 • تاژکداران خون و نسج – ادامه لیشمانیا – تریپانوزوما
 • انگل های مالاریا (گونه ها – مرفولوژی – ناقلین و چرخه زندگی، سایر تک یاخته های خون و نسج)
 • انواع راه های انتقال، پیشگیری و اصول مقدماتی درمان

کرم ها:

 • کلیات کرم شناسی و آشنایی کامل با نماتود – سستود – ترماتود – آکانتوسفال
 • انواع راه های انتقال، پیشگیری و اصول مقدماتی درمان

حشره شناسی پزشکی و شناسایی ناقلین:

 • کلیات بندپا شناسی – میازها
 • دوبالان: کولیسیده – پسیکودیده – سیمولیده
 • عقرب – کنه ها – مایت ها (اسکابیس – دمودکس)
 • شپش – ساس – کک

قارچ ها

 • کلیات قارج شناسی پزشکی (نامگذاری، طبقه بندی – قارچ های ساپروفیت)
 • بیماری های قارچی سطحی و عوامل آنها
 • بیماری های قارچی جلدی و عوامل آنها
 • بیماری های قارچی زیر جلدی و عوامل آنها
 • بیماری های قارچی احشایی و عوامل آنها

شیوه ارزشیایی دانشجو:
آزمون کتبی پایان ترم ( حداقل ۶۰ نمره کل)
آزمون های طول ترم و در نظر گرفتن فعالیت های کلاسی و ارایه سمینار (حداکثر ۴۰% نمره کل به گونه ای که سهم فعالیت کلاسی و سمینار بیش از ۱۰% نباشد.)

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی
سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 10 =