سرفصل انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل شناسی۱ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث کلیات انگل شناسی و کرم ها است.

برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است.

سرفصل های درس انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس آخرین تغییرات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی:

 

نام درس: انگل‌ شناسی ۱ (کرم‌ها)

کد درس: ۲۲

پیش‌نیاز: زیست شناسی سلولی و ملکولی کد ‎۰٩‏

تعداد واحد: ۲ واحد

نوع واحد: نظری

هدف کلی : آشنایی با ویژگی ها و خصوصیات انگل های کرمی

شرح درس: خصوصیات بیولوژیکی و مرفولوژیکی انواع انگل های کرمی مختلف، سیر تکامل،  بیماریزایی،  تشخیص،  درمان و راه های انتقال بیماری های انگلی کرمی را فرا گیرد.

رئوس مطالب : (۲۳ ساعت)

مقدمات : کلیات انگل‌ شناسی، تقسیم بندی انگل ها، کلیات کرم شناسی (روده ای، نسجی، خونی)

نماتودها : کلیات نماتودهای آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی، اکسیور، تریکوسفال، کرم های قلابدار. لاروهای مهاجر

پوستی، استرونژیلوئیدس استرکورالیس، تریکواسترنژیلوس و کرم های نادر در ایران.

سستودها: کلیات سستودها. انواع تنیا با تأکید بر تنیا ساژیناتا، تنیا اکی نوکک و هیمنولپیس نانا.

ترماتودها : کلیات ترماتودها، فاسیولا، دیکروسولیوم. انواع شیستوزوماها با تأکید بر هماتوبیوم و درماتیت سرکری.

شیوه ارزشیابی دانشجو: حضور فعال در کلاس، پرسش و پاسخ. ارزشیابی مستمر، امتحان پایان نیمسال.

سرفصل انگل شناسی1 علوم‌آزمایشگاهی - انگل 1 کرم شناسی
سر فصل های انگل شناسی ۱ رشته علوم آزمایشگاهی

سرفصل انگل شناسی۱ علوم‌آزمایشگاهی به زبان انگلیسی

 

Head of the chapter in Parasitology 1 (Helminthology) field of laboratory sciences in Iranian universities

Course name: Parasitology 1 (Helmints)
Course code: 22
Prerequisite: Cell and molecular biology code 09
Number of units: 2 units
Unit Type: Theoretical
General goal: To get to know the features and characteristics of helmints parasites
Course Description: Learn the biological and morphological characteristics of different types of helminth parasites, evolution, pathogenesis, diagnosis, treatment, and ways of transmission of helminth parasitic diseases.

Introduction: general parasitology, classification of parasites, general helminthology (intestinal, tissue, blood)
Nematodes: general nematodes of Ascaris, visceral migratory larvae, Oxyur, Trichocephalus, hookworms. Migrant larvae
skin, Strongyloides stercoralis, Trichostrongylus, and rare worms in Iran.
Cestodes: general cestodes. Types of tapeworms with emphasis on tapeworms, tapeworms, and hymenolepis nana.
Trematodes: General trematodes, Fasciola, Dicrosolium. Types of schistosomes with emphasis on hematobium and cercari dermatitis.
Student evaluation method: active presence in class, questions, and answers. Continuous evaluation, end of semester exam.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =