سر فصل درس انگل شناسی ۱ رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سر فصل درس انگل شناسی ۱ (کرم ها)

کد درس:۲۳
تعداد واحد:۲
نوع واحد:نظری
پیش نیاز: زیست شناسی سلولی و مولکولی
هدف کلی: آشنایی با تعریف انگل ها و شناسایی و دسته بندی انگل های روده ای، جلدی، بررسی سیر تکامل، بیماریزایی، تشخیص درمان و راه های انتقال بیماری های انگلی.
شرح درس: آموزش خصوصیات بیولوژیکی و مرفولوژیکی انگل های مختلف روده ای و سنجی که برای انسان بیماریزا می باشند.
رئوس مطالب: (۳۴ ساعت)
مقدمات: کلیات انگل شناسی، تقسیم بندی انگل ها، کلیات کرم شناسی
نماتودها: آسکاریس- لاروهای مهاجر احشایی- اکسیور- تریکوسفال- کرم های قلابدار- لاروهای مهاجر پوستی- استرونژیلوئیدس استرکورالیس- تریکواسترنژیلوس- پیوک- کاپیلاریا هپاتیکا و فیلیی پینیسیس- تریشین- میکروفیلرها
سستودها: تنیاساژیناتا- تنیا اکی نو کک- هیمنولپیس نانا
ترماتودها: کلیات ترماتودها، فاسیولا، دیکروسولیوم، شیستوزوما هماتوبیوم.

سر فصل انگل شناسی ۱

منابع اصلی درس:

۱-   Basic Clinical Parasitology by/ Brown. Latest ed
۲-   Worms and Human disease by/ Muller. Latest ed
۳-   MedicalParasitology by/ Markell. Latest ed
۴-   تک یاخته شناسی پزشکی، دکتر غروی، انتشارات تیمورزاده، آخرین چاپ.

شیوه ارزشیابی دانشجو:

حضور فعال و پرسش و پاسخ، آزمون بین ترم و پایان ترم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =