سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس Strongyloides stercoralis Life cycle

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس یا استرانجیلوئیدس استرکورالیس که به اختصار به آن کرم Ss نیز می گویند، یکی از انگل های قابل انتقال از خاک به انسان است که سیری پیچیده دارد و بنا به شرایط محیطی و بدن میزبان می تواند از مسیرهای متفاوتی طی شود. که در ادامه هر کدام از این مسیرها توضیح داده خواهد شد.

میزبان ها

میزبان نهایی این انگل انسان است ولی سگ و گربه نیز ممکن است به این انگل آلوده شوند و میزبان واسط ندارد.

سیر تکاملی

سیر مستقیم در سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس

کرم ماده انگلی استرانجیلوئیدس استرکورالیس به روش بکرزائی (Parthenogenesis) یا Hologeny تولید مثل نموده و تخم زنده زا (Ovoviviparous) می باشد و تخم ها بلافاصله پس از خارج شدن از زهدان کرم ماده در روده باریک باز شده و لارو رابدیتوئید آزاد گشته و همراه مدفوع دفع می گردد.

لارو رابدیتوئید در خاک مرطوب در مدت ۱ تا ۳ روز یک بار پوست اندازی نموده و تبدیل به لارو فیلاریفرم می شود. در صورتیکه لارو فیلاریفرم با پوست انسان تماس حاصل کند در پوست نفوذ کرده و از طریق جریان خون، پس از گردش قلبی ریوی مجددا بلعیده شده و وارد روده باریک می گردد و تبدیل به کرم بالغ می شود. در مسیر حرکت لارو دوبار دیگر پوست اندازی صورت می گیرد. این نوع سیر تکاملی را مستقیم می گویند.

سیر غیر مستقیم در سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس

در سیرتکاملی غیرمستقیم لاروهای رابدیتوئید دفع شده همراه مدفوع در خاک مرطوب در شرایط نامساعد تبدیل به کرم بالغ آزاد می شوند. کرمهای آزاد نر و ماده در خاک مرطوب جفتگیری و به روش هتروژنی (Heterogeny) تولید مثل نموده و کرم ماده تخمگذاری می کند. از تخمها لاروهای رابدیتوئید خارج می شود که در صورت مساعد بودن شرایط با یک پوست اندازی تبدیل به لارو آلوده کننده فیلاریفرم می شوند و در صورت تماس لارو با پوست انسان باعث ابتلای شخص می شود ولی در صورتی که باز هم شرایط نامساعد باشد مجدداً تبدیل به کرم آزاد می گردد.

انواع دیگر آلودگی با این انگل (Auto-infection) یا خود آلودگی می باشد که به دو صورت وجود دارد.

خودآلودگی داخلی Internal auto-infection

گاهی لارو رابدیتوئید در روده باریک پوست اندازی نموده و تبدیل به لارو فیلاریفرم می شود که در این صورت جدار روده را سوراخ کرده و بعد از گردش قلبی و ریوی در روده استقرار یافته و تبدیل به کرم بالغ می شود.

خودآلودگی خارجی External auto-infection

لاروهای فیلاریفرم تشکیل شده در روده ممکن است بطرف ناحیه نشیمنگاه حرکت کنند یا هنگام دفع مدفوع در اطراف مقعد چسبیده و پوست ناحیه نشیمنگاه یا کشاله ران را سوراخ نموده باعث ابتلای مجدد شخص گردد. از زمانی که لارو وارد بدن می شود تا موقعی که کرم تخمگذاری کند حدود یک ماه طول می کشد.

تصاویر سیر تکاملی

در ادامه تصاویر مختلفی از سیر تکاملی این انگل قابل مشاهده می باشند.

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس
Strongyloides stercoralis Life cycle

Strongyloides stercoralis Life cycle

Strongyloides stercoralis is a soil-transmitted helminth that can cause strongyloidiasis in humans. It has a complex life cycle that alternates between free-living and parasitic stages and involves autoinfection and multiplication within the host. Here is a brief summary of its life cycle:

  • In the free-living cycle, rhabditiform larvae are passed in the stool of an infected human and develop into either infective filariform larvae or free-living adult males and females that mate and produce eggs. The eggs hatch into rhabditiform larvae that eventually become infective filariform larvae. The filariform larvae can penetrate the human skin and initiate the parasitic cycle.
  • In the parasitic cycle, filariform larvae migrate to the small intestine, where they molt twice and become adult female worms. The females live embedded in the submucosa of the small intestine and produce eggs by parthenogenesis. The eggs yield rhabditiform larvae that can either be passed in the stool or cause autoinfection.
  • Autoinfection occurs when rhabditiform larvae in the gut become infective filariform larvae that can penetrate either the intestinal mucosa or the skin of the perianal area, resulting in reinfection of the host. The filariform larvae are carried to the lungs, pharynx, and small intestine as described above, or disseminate throughout the body. Autoinfection can lead to persistent infection for decades and may contribute to hyperinfection syndrome in immunosuppressed patients.

یک دیدگاه

  1. سلام
    توروخدا چرخه بکرزایی با عدد پلوئیدی رو در چرخه زندگی استرانژیلوئیدس استرکورالیس خوضیح بدید !!
    هرچی مقاله میگردم مطلب کافی پدا نمیکنم !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × چهار =