مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس در بافت، رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ هماتوکسیلین ائوزین

Enterobius vermicularis
شکل۱: مقطع کرم بالغ نر انتروبیوس ورمیکولاریـس، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین. فلش آبی: باله ، فلش قرمز: روده ، فلش سیاه: بیضه
مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریـس
شکل ۲: مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریـس، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین. فلش آبی: باله ، فلش سبز: روده ، فلش سیاه: تخمدان ها
مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریـس
شکل ۳: مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریس جداشده در طی کلونوسکوپی، رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین. فلش آبی: باله ، فلش زرد: تخم ها
مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریس
شکل ۴: مقطع کرم بالغ ماده انتروبیوس ورمیکولاریس، نمای طولی از شکل ۳. تعداد تخم ها در شکل قابل توجه است.
تخم انتروبیوس ورمیکولاریس
شکل ۵: تخم انتروبیوس ورمیکولاریس در کلون، جداشده از نمونه بیوپسی. رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین.
تخم انتروبیوس ورمیکولاریس در کلون
شکل ۶: تخم انتروبیوس ورمیکولاریس در کلون، جداشده از نمونه بیوپسی. رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =