مورفولوژی کیست انتاموبا هیستولـیتیکا و انتاموبا دیسپار

کیست انتاموبا هیستولـیتیکا و انتاموبا دیسپار در نمونه مدفوع

کیست و تروفوزئیت انتاموبا هیستولـیتیکا و انتاموبا دیسپار کاملاً مشابه یکدیگر می باشند و با روش های میکروسکوپی قابل تفکیک گونه نمی باشند. بنابراین تصاویر مربوط به آنها به صورت یکجا ارایه می گردند.

انتاموبا هیستولـیتیکا
کیست انتاموباهیستولـیتیکا /دیسپار لام مرطوب رنگ آمیزی نشده از نمونه مدفوع. کروماتوئیدال بادی با انتهای گرد در شکل مشخص شده است.
انتاموبا هیستولـیتیکا
کسیت انتاموباهیستولیتیکا/دیسپار در نمونه لام مرطوب بدون رنگ آمیزی مدفوع. کروماتوئیدال بادی با انتهای گرد در شکل مشخص شده است.
ehistdisp cyst wtmt
کسیت انتاموباهیستولیتیکا/دیسپار در لام مرطوب از نمونه مدفوع، رنگ آمیزی شده با لوگول.
انتاموبا هیستولـیتیکا
کسیت انتاموباهیستولیتیکا/دیسپار در لام مرطوب از نمونه مدفوع، رنگ آمیزی شده با لوگول. کروماتوئیدال بادی مشخص شده است.

لام کیست انتاموباهیستولیتیکا/دیسپار، رنگ آمیزی شده به روش تریکروم

کیست انتاموبا هیستولیتیکا  انتاموبا دیسپار
کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی به روش تریکروم. به جسم کروماتوئیدال بادی توجه کنید.
کیست انتاموبا هیستولیتیکا انتاموبا دیسپار
کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی شده به روش تریکروم.
کیست انتاموبا دیسپار
کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی به روش تریکروم. سه هسته با نشانگر سیاه و کروماتوئیدال بادی با نشانگر قرمز نشان داده شده است.
کیست انتاموبا هیستولیتیکا
کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی به روش تریکروم. دو هسته با نشانگر سیاه و کروماتوئیدال بادی با نشانگر قرمز نشان داده شده است.
کیست‌های انتاموبا هیستولیتیکا/انتاموبا دیسپار ۴ هسته ای با کاریوزوم‌های مرکزی و کروماتین محیطی به صورت یکنواخت. اندازه کیست ها معمولا ۱۲ تا ۱۵ میکرومتر می باشد. در ادامه تصاویر مربوط به این فرم ها از کیست های آمیب را مشاهده می کنید.
کیست انتاموبا هیستولیتیکا
کیست انتاموباهیستولیتیکا

تصویر فوق کیست انتاموباهیستولیتیکا که در نگهدارنده پلی وینیل الکل (PVA) نگهداری شده است و سپس با تری کروم رنگ آمیزی شده. در این نمونه به روش های مولکولی افتراق بین E. histolytica و E. dispar انجام شده است.

کیست
کیست نارس انتاموبا هیستولیتیکا/انتاموبا دیسپار

کیست نارس انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار رنگ آمیزی شده به روش تری کروم. تصویر با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابری (عدسی ۱۰۰).

کیست انتاموبا هیستولیتیکا
کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار

فرم کیست انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی شده به روش تری کروم. اشکال کیست دارای واکوئل های بزرگ و کروماتین اطراف هسته به شکل توده ای می باشد. تصویر با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابری (عدسی ۱۰۰) و با استفاده از روغن ایمرسیون تهیه شده است.

کیست
کیست نارس آمیب رنگ آمیزی شده با تری کروم

شکل بالا کیست نارس انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار، رنگ آمیزی به روش تری کروم انجام شده است. این کیست دارای واکوئل های بزرگ و کروماتین اطراف هسته به شکل توده ای دیده میشود که علت این موضوع نارس بودن کیست می باشد. اندازه این کیست ها بین ۱۰.۳ تا ۱۵.۷ میکرومتر است. تصویر با بزرگنمایی ۱۰۰۰ (عدسی ۱۰۰) و با استفاده از روغن ایمرسیون تهیه شده است.

انتهای بخش اول.

ادامه تصاویر مربوط به آمیب های انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار را از لینک زیر مشاهده کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − یک =