مورفولوژی انتروبیوس ورمیکولاریس Enterobius vermicularis Morphology

مورفولوژی انتروبیوس ورمیکولاریس

Enterobius vermicularis Morphology 2
شکل ماکروسکوپی کرم های انتروبیوس ورمیکولاریس
Enterobius vermicularis Morphology
مورفولوژی کرم انتروبیوس ورمیکولاریس نر
Enterobius vermicularis Morphology 5
مورفولوژی کرم انتروبیوس ورمیکولاریس نر
Enterobius vermicularis Morphology 4
مورفولوژی کرم انتروبیوس ورمیکولاریس ماده
Enterobius vermicularis Morphology 3
شکل شماتیک کرم های بالغ انتروبیوس ورمیکولاریس نر و ماده در کنار هم
Enterobius vermicularis Morphology 8
شکل شماتیک کرم های بالغ انتروبیوس ورمیکولاریس نر و ماده در کنار هم
Enterobius vermicularis Morphology 6
مورفولوژی تخم انتروبیوس ورمیکولاریس
Enterobius vermicularis Morphology 7
مورفولوژی تخم انتروبیوس ورمیکولاریس
Enterobius vermicularis Morphology 10
تخم های انتروبیوس ورمیکولاریس در نمونه چسب اسکاچ

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + بیست =