مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم Schistosoma haematobium Morphology

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم

کرم نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم در کنار هم

Schistosoma haematobium Morphology2
شیستوزوما هماتوبیوم رنگ آمیزی شده

تصویر میکروسکوپ الکترونی از کرم های نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم

Schistosoma haematobium Morphology
شیستوزوما هماتوبیوم

خار انتهایی در تخم شیستوزوما هماتوبیوم

Schistosoma haematobium Egg Morphology
تخم شیستوزوما هماتوبیوم

دم دو شاخه در فورکو سرکاریا شیستوزوما هماتوبیوم

Schistosoma haematobium furcocercaria Morphology
فورکو سرکاریا شیستوزوما هماتوبیوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =