تصویر میکروسکوپ الکترونی اکینوکوکوس گرانولوزوس SEM of Echinococos granulosus

تصویر میکروسکوپ الکترونی اکینوکوکوس گرانولوزوس

SEM image of Echinococcus granulosus
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس
SEM of Echinococcus granulosus
تصویر میکروسکوپ الکترونی اسکولکس کرم اکینوکوکوس
SEM image of Echinococcus granulosus 2
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس
SEM image of Echinococcus granulosus 3
تصویر میکروسکوپ الکترونی از تاج قلاب دار کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس
تصویر میکروسکوپ الکترونی کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس

تصویر میکروسکوپ الکترونی از اسکولکس و بندهای کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس

تصویر میکروسکوپ الکترونی از اسکولکس و بندهای کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − ده =