دانلود رایگان کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران

کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران

تالیف و تدوین: محمدرضا شیرزادی

با همکاری: دکتر مهدی محبعلی، دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی، دکتر علیرضا فیروز، دکتر ایرج شریفی، دکتر علیرضا فکری، دکتر یحیی دولتی، دکتر مسعود ملکی، دکتر حسین طباطبایی، دکتر علی اصیلیان، دکتر فرهاد هنجنی، دکتر فرخ مدبر، دکتر علی مؤمنی، دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر علی خامسی پور، دکتر محمدرضا رضوی، دکتر ابوالحسن ندیم، دکتر مهرنوش کیانپور، فرانک قراچورلو، دکتر فرشید رضایی، دکتر محمد زینلی، دکتر جمال شریفیان، جمشید پورمظفری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار، اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان.

تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه

کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز در ایران
کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز در ایران

شناسنامه کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران:

سرشناسه شیرزادی، محمدرضا ۱۳۳۹
عنوان و نام پدیدآور: راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران / نویسنده: محمدرضا شیرزادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای
واگیردار، اداره بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان
مشخصات: تهران راز نهان ۱۳۹۱
مشخصات ظاهری: ۱۱۴ ص شابک: ۰۹۵۵-۲۵۸-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی فیپا موضوع سالک ایران
شناسه افزوده ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز مدیریت بیماریها اداره مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
رده بندی کنگره ۱۵۳RC/ ۲۱۳۹۰٫۹ رده بندی دیویی: ۹۳۶۴۰۰۹۵۵/۶۱۶
شماره کتاب شناسی ملی: ۲۶۹۲۷۷۵ کد پیگیری: ۲۶۸۹۳۴۶

 

دانلود کتاب با فرمت Pdf:

دانلود رایگان کتاب راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک) در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − سه =