کیست ژیاردیا لامبلیا

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) در میکروسکوپ نوری، فاز کنتراست و رنگ آمیزی ایمنوفلورسنت آنتی بادی

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
کیست ژیاردیا لامبلیا، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
کیست ژیاردیا لامبلیا، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
کیست ژیاردیا لامبلیا، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
کیست ژیاردیا لامبلیا، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیــست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
کیست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، رنگ آمیزی لوگول
مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، میکروسکوپ فاز کنتراست(Phase Contrast Microscope) با بزرگنمایی 100x
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، میکروسکوپ فاز کنتراست(Phase Contrast Microscope) با بزرگنمایی ۱۰۰x
مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، میکروسکوپ فاز کنتراست(Phase Contrast Microscope) با بزرگنمایی 100x
مورفولوژی کیـست ژیاردیا لامبلیا، لام مرطوب، میکروسکوپ فاز کنتراست(Phase Contrast Microscope) با بزرگنمایی ۱۰۰x
ذرات بزرگ: کیست ژیاردیا لامبلیا، ذرات کوچک کریپتوسپوریدیوم پارووم
ذرات بزرگ: کیـست ژیاردیا لامبلیا، ذرات کوچک کریپتوسپوریدیوم پارووم. رنگ آمیزی به روش ایمنوفلورسنت آنتی بادی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + ده =