یوداموبا بوچلی، مورفولوژی تروفوزئیت و کیست

یوداموبا بوچلی یکی از انگل های آمیبی غیر بیماری زای ساکن روده بزرگ می باشد که در بسیاری از نقاط دنیا قابل مشاهده است. این آمیب به نام های آیوداموبا بوچلی، آیوداموبا بوتچلی در بعضی متون مشاهده می شود. در این مطلب به اشکال فرم های کیست و تروفوزئیت با حالت ها و رنگ آمیزی های مختلف با استفاده از تصاویر تائید شده پرداخته می شود.

بخش اول: کیست

کیست یوداموبا بوچلی کروی تا بیضی شکل و اندازه آنها ۵ تا ۲۰ میکرومتر است. این ذرات تک هسته ای هستند و هسته آنها در گسترش های مرطوب بدون رنگ قابل مشاهده نیست. در لام های رنگ آمیزی دائمی مانند تری کروم، هسته حاوی یک کاریوزوم بزرگ و معمولاً خارج از مرکز است. گاهی ممکن است گرانول های آکروماتیک در اطراف کاریوزوم وجود داشته باشند.

یک ویژگی تشخیصی مهم برای این انگل وجود یک توده فشرده بزرگ واکوئل گلیکوژن در فرم های کیست است. اگرچه این توده در نمونه های مرطوب بدون رنگ قابل مشاهده است، اما در لام های آغشته به لوگول رنگ تیره تر و قهوه ای مایل به قرمز به خود می گیرد. واکوئل گلیکوژن با تری کروم رنگ نمی گیرد اما به صورت یک توده کاملاً مشخص قابل تشخیص است.

کیست های یوداموبا بوچلی در گسترش های مرطوب

تصاویر ۱ و ۲: کیست یوداموبا بوچلی در گسترش غلیظ رنگ آمیزی نشده. در این کیست، واکوئل گلیکوژن را به شکل یک جسم بزرگ و بیضی شکل دیده می شود.

تصاویر ۳ و ۴: کیست آیوداموبا بوچلی از همان نمونه ای که در شکل های ۱ و ۲ دیده می شود در گسترش مرطوب با لوگول. واکوئل گلیکوژن به راحتی به صورت یک توده پر رنگ تر در کیست مشاهده می شود.

کیست یوداموبا بوچلی در گسترش با رنگ آمیزی تری کروم

تصاویر ۵ و ۶: کیست های یوداموبا بوچلی رنگ آمیزی شده به روش تری کروم. همانطور که گفته شده واکئول گلیکوژنی رنگ تری کروم را به خود نمی گیرد، اما در کیست رنگ آمیزی شده به صورت روشن تر به راحتی قابل تشخیص است. در این تصاویر هسته به شکل محدود قابل مشاهده است.

تصویر ۷ : واکئول گلیکوژنی به فلش مشخص شده است. همچنین هسته نیز به خوبی نمایان می باشد.

تصویر ۸: در این تصویر واکئول گلیکوژنی و هسته به خوبی دیده می شوند.

 

بخش دوم: تروفوزئیت

تروفوزوئیت های یوداموبا بوچلی ۸ تا ۲۰ میکرومتر و دارای یک هسته با یک کاریوزوم بزرگ که معمولاً در مرکز است و با گرانول های انکسار پذیر و بدون رنگ احاطه شده. زمینه سیتوپلاسم دانه ای و واکوئله می باشد و ممکن است حاوی باکتری، مخمر یا مواد دیگر باشد. حرکت در تروفوزوئیت های زنده کند است و به عنوان غیر پیشرونده توصیف می شود. تشخیص تروفوزوئیت های این انگل از اندولیمکس نانا دشوار است.

تروفوزئیت آیوداموبا بوتچلی با رنگ آمیزی تریکروم

 

تصاویر ۹ و ۱۰: تروفوزئیت های آیوداموبا بوچلی، رنگ آمیزی شده به روش تری کروم. هر تروفوزئیت یک هسته دارد که در شکل قابل مشاهده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − نه =