درباره

بسم الله الرحمن الرحیم

وب سایت انگل شناسی با هدف اطلاع رسانی به دانشجویان رشته های گروه پزشکی و خدمات مختلف به علاقه مندان به رشته انگل شناسی در مهر ماه سال ۱۳۹۳ راه اندازی شد.