کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سرفصل انگل شناسی ۲ علوم آزمایشگاهی (تکیاخته و حشره) بر اساس کوریکولوم جدید

parasitology 2 laboratory science

سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث تک یاخته های انگلی حشرات و بیماری های مربوط به می باشد. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی بر اساس آخرین …

توضیحات بیشتر »

سرفصل انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل شناسی علوم آزمایشگاهی

سرفصل انگل شناسی۱ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث کلیات انگل شناسی و کرم ها است. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. سرفصل های درس انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس …

توضیحات بیشتر »

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل شناسی علوم آزمایشگاهی

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی رشته علوم آزمایشگاهی شامل دو بخش  آزمایشگاه انگل ۱ و آزمایشگاه انگل شناسی ۲ می باشد. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. مباحث آزمایشگاه انگل …

توضیحات بیشتر »

برنامه آموزشی کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی

sarfasl

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی شامل مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس و نحوه ارزشیابی در رشته علوم آزمایشگاهی مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۶ [download id=”646″]

توضیحات بیشتر »

سر فصل درس آزمایشگاه انگل شناسی ۱ رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سر فصل انگل شناسی ۱

سر فصل آزمایشگاه انگل شناسی ۱( کرم ها) کد درس:۲۴ تعداد واحد:۱ نوع واحد:عملی پیش نیاز: همزمان با انگل شناسی۱ (کرم ها) هدف کلی: آشنایی با طرق مختلف تشخیص انگل های بیماری زای انسان و شناسایی ناقلین آنها. شرح درس: آموزش روش های نمونه برداری، تهیه لام جهت تشخیص انواع انگل ها و مطالعه خصوصیات مرفولوژیکی انواع کرم ها. رئوس مطالب: …

توضیحات بیشتر »

سر فصل درس انگل شناسی ۱ رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

سر فصل انگل شناسی ۱

سر فصل درس انگل شناسی ۱ (کرم ها) کد درس:۲۳ تعداد واحد:۲ نوع واحد:نظری پیش نیاز: زیست شناسی سلولی و مولکولی هدف کلی: آشنایی با تعریف انگل ها و شناسایی و دسته بندی انگل های روده ای، جلدی، بررسی سیر تکامل، بیماریزایی، تشخیص درمان و راه های انتقال بیماری های انگلی. شرح درس: آموزش خصوصیات بیولوژیکی و مرفولوژیکی انگل های …

توضیحات بیشتر »