دندان پزشکی

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی

Dental parasitology

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی در سال ۱۳۹۶ مورد بازبینی قرار گرفت و جهت اجرا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت. این درس شامل مباحث تک یاخته شناسی و قارچ شناسی است. و بیشترین تاکید را بر روی انگل ها و قارچ هایی که می توانند در محوطه دهان رشد کنند و یا ضایعاتی را در این بخش …

توضیحات بیشتر »