یوداموبا بوچلی

دانلود تصاویر یوداموبا بوچلی

کیست یوداموبا بوچلی رنگ آمیزی تری کروم

دانلود تصاویر یوداموبا بوچلی مربوط به پست “یوداموبا بوچلی، مورفولوژی تروفوزئیت و کیست “ این تصاویر شامل فرم های کیست و تروفوزئیت آمیب یوداموبا بوچلی  لام های مرطوب و رنگ آمیزی شده به روش تری کروم  می باشند. توضیحات مربوط به این تصاویر در پست مربوطه به طور کامل توضیح داده شده اند. این تصاویر برای مطالعه درسی دانشجویان ارایه …

توضیحات بیشتر »

یوداموبا بوچلی، مورفولوژی تروفوزئیت و کیست

کیست یوداموبا بوچلی رنگ آمیزی تری کروم

یوداموبا بوچلی یکی از انگل های آمیبی غیر بیماری زای ساکن روده بزرگ می باشد که در بسیاری از نقاط دنیا قابل مشاهده است. این آمیب به نام های آیوداموبا بوچلی، آیوداموبا بوتچلی در بعضی متون مشاهده می شود. در این مطلب به اشکال فرم های کیست و تروفوزئیت با حالت ها و رنگ آمیزی های مختلف با استفاده از …

توضیحات بیشتر »