لیشمانیا

مورفولوژی لیشمانیا

leishmania amastigote

لیشمانیا گونه ای از انگل های تک یاخته ای است که باعث بیماری لیشمانیوز می شود، گروهی از بیماری ها که پوست، غشاهای مخاطی و اندام های داخلی انسان و حیوانات را درگیر می کند. لیشمانیا دارای دو شکل مورفولوژیکی اصلی است: آماستیگوت و پروماستیگوت. تصویر ۱ تصویر ۱: اشکال شماتیک آماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا آماستیگوت آماستیگوت فرمی است که …

توضیحات بیشتر »

انگل لیشمانیا و بیماری لیشمانیوز

Leishmaniasis لیشمانیازیس

لیشمانیوز یک بیماری جدی و در بعضی موارد کشنده است که توسط گروهی از انگل ها به نام لیشمانیا ایجاد می شود. این انگل ها از طریق نیش پشه خاکی آلوده به انسان و حیوانات منتقل می شوند. پشه خاکی ها حشرات ریزی هستند که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان زندگی می کنند. لیشمانیوز بسته به نوع و …

توضیحات بیشتر »