اسلاید های انگل شناسی عملی: تریکوموناس واژینالیس Trichomonas vaginalis

تریکوموناس واژینالیس (Trichomonas vaginalis) یکی از تک یاخته های گروه تاژکداران است که در مجاری تناسلی جایگزین می شود و ایجاد بیماری تریکومونیازیس می کند. در این مطلب در کنار توضیح مختصری از مورفولوژی این انگل، اسلایدهای کمک آموزشی مربوط به آن نیز جهت دانلود ارایه می شود.

مروری بر مورفولوژی تریکوموناس واژینالیس Trichomonas vaginalis

تروفوزوئیت تریکوموناس

تروفوزوئیت های تریکوموناس واژینالیس چند شکلی و ۳۰-۷ میکرومتر طول دارند. این انگل ها پنج تاژک دارند: چهار تاژک در جهت قدامی و یکی در جهت خلفی در امتداد غشای مواج قرار دارد. هسته بزرگ معمولاً در انتهای قدامی پهن‌تر قرار دارد و حاوی گرانول‌های کروماتین زیادی و یک کاریوزوم کوچک است. سیتوپلاسم همچنین حاوی گرانول های زیادی است، اما این گرانول ها اغلب در نمونه های رنگ آمیزی شده با گیمسا دیده نمی شوند.

کیست تریکوموناس

این تک یاخته فقط فرم تروفزئیت دارد و فاقد فرم مقاوم یا کیستیک است.

Trichomonas vaginalis 2

لینک دانلود اسلاید های عملی تریکوموناس واژینالیس

پیشنهاد مطالعه مطالب مشابه


Trophozoites of Trichomonas vaginalis are pyriform and 7-30 µm long. They have five flagella: four anteriorly directed flagella and one posteriorly along the outer membrane of the undulating membrane. The large nucleus is usually located at the wider, anterior end and contains many chromatin granules and a small karyosome. The cytoplasm also contains many granules, but these are often not seen in Giemsa-stained specimens.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =