خانه » بایگانی برچسب: تنیا

بایگانی برچسب: تنیا

اسلاید های انگل شناسی عملی: هیمنولپیس نانا

نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بالغ محل مشاهده نمونه درون روده انسان و مدفوع وجه تشخیصی بندهای ذوزنقه ای – عرض بند ۴ برابر طول آن – دارای ۳ بیضه که یک عدد در کنار منفذ تناسلی و دو عدد در جهت مقابل نام انگل هیمنولپیس نانا فرم انگل بند بارور محل مشاهده نمونه درون روده کوچک انسان ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: اکینوکوکوس گرانولوزوس

نام انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس فرم انگل کرم بالغ محل مشاهده نمونه روده سگ وجه تشخیصی کرم کوچک- اسکولکس قلاب دار- ۳ تا ۴ بند- بند آخر بزرگ تر از سایر بندها   نام انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس فرم انگل پروتو اسکولکس (مرحله لاروی) شن هیداتیک محل مشاهده نمونه درون کیست هیداتیک وجه تشخیصی پروتو اسکولکس های رسوب کرده داخل کیست   ...

متن کامل »

اسلاید های انگل شناسی عملی: تنیاساژیناتا

اسلایدهای تنیاساژیناتا نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل اسکولکس محل مشاهده نمونه روده انسان وجه تشخیصی ۴ بادکش- بدون قلاب نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل پروگلوتید محل مشاهده نمونه روده انسان وجه تشخیصی بندها بلند و مستطیل شکل – منفذ تناسلی جانبی – رحم ۱۵ تا ۳۰ انشعاب نام انگل تنیا ساژیناتا فرم انگل سیستی سرکوس بویس محل مشاهده ...

متن کامل »

مورفولوژی تنیاساژیناتا Taenia saginata Morphology

مورفولوژی تنیاساژیناتا کرم تنیاساژیناتا اسکولکس تنیاساژیناتا اسکولکس تنیاساژیناتا با چهار بادکش و بدون قلاب بندهای کرم بالغ تنیاساژیناتا در بند بالغ تمام اندام های کرم مشخص و قابل تفکیک هستند در بند بارور ۱۵ تا ۳۰ انشعاب رحمی دیده می شود و تمام اندام های دیگر تحلیل رفته اند سیستی سرکوس بویس یا مرحله لاروی نتیا ساژیناتا   مورفولوژی تخم ...

متن کامل »