تریکوموناس ها

تریکوموناس واژینالیس: یک عفونت ناخوشایند ولی قابل درمان

Trichomoniasis

تریکوموناس واژینالیس یک انگل میکروسکوپی است که باعث تریکومونیازیس می شود. این بیماری یک عفونت مقاربتی شایع و قابل درمان است. این بیماری هم مردان و هم زنان را مبتلا می کند، اما زنان بیشتر احتمال دارد علائم و عوارض داشته باشند. در این مطلب توضیح خواهیم داد که تریکوموناس واژینالیس چیست، چگونه منتقل می شود، چه علائم و نشانه …

توضیحات بیشتر »

مورفولوژی تریکوموناس واژینالیس

Scanning electron micrograph SEM of Trichomonas vaginalis 1

تریکوموناس واژینالیس یکی از تک یاخته های تاژکدار است که در مجاری تناسلی جایگزین می شود. این تک یاخته فقط فرم تروفزئیت دارد و فاقد فرم مقاوم یا کیستیک است. تروفوزوئیت های تریکوموناس واژینالیس چند شکلی و ۳۰-۷ میکرومتر طول دارند. این انگل ها پنج تاژک دارند: چهار تاژک در جهت قدامی و یکی در جهت خلفی در امتداد غشای …

توضیحات بیشتر »