استرونژیلوئیدس استرکورالیس

استرونژیلوئیدس استرکورالیس

Filariform (L3) larva of Strongyloides stercoralis

استرونژیلوئیدس استرکورالیس نوعی کرم گرد از خانواده نماتودهاست که می تواند باعث عفونت جدی به نام استرونژیلوئیدازیس شود. این عفونت می تواند روده ها، ریه ها، پوست و سایر اندام های بدن انسان را درگیر کند. در این مطلب توضیح خواهیم داد که استرونژیلوئیدس استرکورالیس چیست، چگونه افراد را مبتلا می کند، علائم و عوارض استرونژیلوئیدازیس چیست، چگونه تشخیص داده …

توضیحات بیشتر »

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس Strongyloides stercoralis Life cycle

Strongyloides stercoralis Life cycle 5

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس یا استرانجیلوئیدس استرکورالیس که به اختصار به آن کرم Ss نیز می گویند، یکی از انگل های قابل انتقال از خاک به انسان است که سیری پیچیده دارد و بنا به شرایط محیطی و بدن میزبان می تواند از مسیرهای متفاوتی طی شود. که در ادامه هر کدام از این مسیرها توضیح داده خواهد شد. میزبان …

توضیحات بیشتر »