انتاموبا کولی

مورفولوژی انتاموبا کولی Entamoeba coli morphology

entamoeba coli morphology

مورفولوژی انتاموبا کولی Entamoeba coli morphology انتاموبا کولی از امیب های غیر بیماری زا بوده و شباهت زیادی به انتاموبا هیستولیتیکا دارد.این دو امیب به راحتی ممکن است به جای یکدیگر تشخیص داده شومند.این اشتباه ممکن است به درمان کردن فرد مبتلا به انگل غیر بیماری زا درمان و یا عدم درمان فرد مبتلا به انگل بیماریزا شود.سیتوپلاسم دانه دار …

توضیحات بیشتر »