انتامویا دیسپار

مورفولوژی تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار

انتاموبا هیستولیتیکا

تک یاخته های انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار از نظر مورفولوژی بسیار به یکدیگر شباهت دارند و تلفیق آنها فقط به روش های مولکولی امکان پذیر می باشد. به همین دلیل در مطالعات مورفولوژیکی به این دو تک یاخته همزمان پرداخت می شود. البته  در مواقعی که در نمونه فرم های مهاجم خون خوار مشاهده گردند، اجسام قطعا انتاموبا هیستولیتیکا …

توضیحات بیشتر »