اندولیماکس نانا

مورفولوژی تروفوزئیت و کیست اندولیماکس نانا

تروفوزئیت اندولیماکس نانا

اندولیماکس نانا یکی از تک یاخته های آمیبی ساکن روده می باشد که معمولاً در گروه آمیب های غیر بیماری زا طبقه بندی می شود. سیر تکاملی اکثر آمیب های غیر بیماری زا مشابه هم می باشد که در مطلب جداگانه ای به آن پرداخته می شود. در این مطلب شکل ظاهری تروفوزئیت و کیست اندولیماکس نانا با استفاده از …

توضیحات بیشتر »