خانه » بایگانی برچسب: پژوهشگاه

بایگانی برچسب: پژوهشگاه

کشف عفونت انتروبیازیس در زن هفت هزار ساله تهرانی

به گزارش: دانشکده بهداشت دانشگاه تهران :   کشف عفونت انتروبیازیس در اسکلت زن هفت هزار ساله تهرانی آغاز مطالعات بین رشته ای و استفاده از دانش و تخصص گروهی، می تواند دریچه های جدیدی را فراروی دانشجویان و دانش پژوهان علوم پزشکی و بهداشت کشور قرار دهد. به تازگی با همکاری های ایجاد شده بین پژوهشگاه و پژوهشکده باستان شناسی کشور ...

متن کامل »