مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی : تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه

مورفولوژی تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا:

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم، رنگ آمیزی گیمسا

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی گیمسا:

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا
مورفولوژی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی گیمسا

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی رایت گیمسا:

شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا
شکل شناسی گونه های تریپانوزوما بروسئی در لام خون نازک، رنگ آمیزی رایت گیمسا

 

African trypanosomiasis morphology: Trypanosoma brucei gambiense,Trypanosoma brucei rhodesiense

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 14 =