رشته ها

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی

pharmacy Parasitology

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی مصوب سال ۱۳۹۵ می باشد که شامل بخش های تک یاخته شناسی، کرم شناسی، حشره شناسی و ناقلین و قارچ شناسی است. کوریکولوم جدید رشته داروسازی مصوب شهریور ۱۳۹۵ از وبگاه دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی قابل دریافت می باشد. نام درس: انگل شناسی و قارچ شناسی نظری کد درس: ۴۴پیش نیاز: بیولوژی …

توضیحات بیشتر »

سرفصل انگل شناسی ۲ علوم آزمایشگاهی (تکیاخته و حشره) بر اساس کوریکولوم جدید

parasitology 2 laboratory science

سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث تک یاخته های انگلی حشرات و بیماری های مربوط به می باشد. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی بر اساس آخرین …

توضیحات بیشتر »

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی

Dental parasitology

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی در سال ۱۳۹۶ مورد بازبینی قرار گرفت و جهت اجرا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت. این درس شامل مباحث تک یاخته شناسی و قارچ شناسی است. و بیشترین تاکید را بر روی انگل ها و قارچ هایی که می توانند در محوطه دهان رشد کنند و یا ضایعاتی را در این بخش …

توضیحات بیشتر »

سرفصل انگل‌شناسی رشته پزشکی

سرفصل های انگل شناسی پزشکی

سرفصل انگل‌شناسی در رشته پزشکی از دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی می باشد که معمولاً در ترم های اول تحصیل در این رشته ارایه می گردد. در سال ۱۳۹۶ برنامه آموزشی رشته پزشکی مورد بازبینی قرار گرفت و بسیاری از سرفصل ها به روز رسانی شدند و در صفحه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی قرار گرفت. این …

توضیحات بیشتر »

سرفصل انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل شناسی علوم آزمایشگاهی

سرفصل انگل شناسی۱ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث کلیات انگل شناسی و کرم ها است. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. سرفصل های درس انگل شناسی ۱ علوم آزمایشگاهی بر اساس …

توضیحات بیشتر »

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی علوم آزمایشگاهی بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل شناسی علوم آزمایشگاهی

سرفصل آزمایشگاه انگل شناسی رشته علوم آزمایشگاهی شامل دو بخش  آزمایشگاه انگل ۱ و آزمایشگاه انگل شناسی ۲ می باشد. برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است. مباحث آزمایشگاه انگل …

توضیحات بیشتر »

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی رشته اتاق عمل

timing 1

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال ۹۴ جلسه اول: مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا –دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم جلسه دوم: کلیات سستودها – تنیاساژیناتا – اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا جسله سوم: کلیات نماتودها– آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی – اکسیور، تریکوسفال– کلیات کرم های قلابدار، …

توضیحات بیشتر »

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی پرستاری

Timing

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی پرستاری نیم سال دوم سال ۹۴ جلسه اول: مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا جلسه دوم: دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم جسله سوم: کلیات سستودها – تنیاساژیناتا جلسه چهارم: اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا جلسه پنجم: کلیات نماتودها– آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی جلسه …

توضیحات بیشتر »

سوال در مورد سیستی سرکوس

cisticercose

سیستی سرکوس بویس و سلولوزه یکی از بیماری های منتقله از تنیاهاست که در کشورهای مختلف مشاهده می شود. به جهت درک بیشتر موضوع سیستی سرکوزیس، به این سوال پاسخ دهید و نظرات و برداشت خود را درمورد این موضوع بنویسید. به نظر شما چرا سیستی سرکوس بیشتر در عضلاتی که فعالیت زیادی دارند(عضلات فعال) تشکیل می شود؟     …

توضیحات بیشتر »