ضایعات بافتی در شیستوزومیازیس

تصاویر مقطع بافتی از شیستوزومیازیس انسانی و ضایعات بافتی ایجاد شده و ضایعات گرانولوماتوزی از ابتلا به انواع شیستوزوماها

مقطع بافتی کرم های بالغ شیستوزوما در عروق، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع بافتی کرم های بالغ شیستوزوما در عروق، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع بافتی کرم های بالغ شیستوزوما در عروق، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع بافتی کرم های بالغ شیستوزوما در عروق، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع بافتی کرم های بالغ شیستوزوما در عروق، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
کرم های شیستوزما درون بافت، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع کرم های بالغ شیستوزما در بافت، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع کرم های بالغ شیستوزما در بافت، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع کرم های بالغ شیستوزما در بافت
مقطع کرم های بالغ شیستوزما در بافت، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس
مقطع بافتی از ضایعات ایجاد شده توسط تخم شیستوزما در بیماری شیستوزومیازیس

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − ده =