مورفولوژی هیمنولپیس نانا Hymenolepis nana Morphology

مورفولوژی هیمنولپیس نانا

Hymenolepis nana Morphology6
کرم بالغ هیمنولپیس نانا
Hymenolepis nana Morphology10
اشکال شماتیک اسکولکس، کرم بالغ، بند و تخم هیمنولپیس‌نانا*
Hymenolepis nana Morphology8
تصویر میکروسکوپ الکترونی اسکولکس هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology4
تصویر میکروسکوپ الکترونی اسکولکس هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology5
اسکولکس هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology9
اسکولکس هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology7
اسکولکس، گردن و بندهای نارس هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology
از راست به چپ: بند بارور – بند بالغ – بند نارس
Hymenolepis nana Morphology2
از راست به چپ: بند بارور – بند بالغ – بند نارس
Hymenolepis nana egg
تخم هیمنولپیس‌نانا
Hymenolepis nana Morphology3
سیستی سرکوئید هیمنولپیس‌نانا (مرحله لاروی)
تصویر شماتیک وضعیت قرارگیری کرم بالغ و سیستی سرکوئید هیمنولپیس نانا در روده
تصویر شماتیک وضعیت قرارگیری کرم بالغ و سیستی سرکوئید هیمنولپیس نانا در روده

 

* تصویر از کتاب بیماری های انگلی ایران، دکتر اسماعیل صائبی

یک دیدگاه

  1. تاریخ امتحان انگل ۲۶/ ۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 17 =