کیست تنیا اکینوکوک و پروتو اسکولکس در بافت های میزبان(تصاویر تخصصی)

معمول ترین راه آلودگی میزبان های واسط از جمله انسان به کیست تنیا اکینوکوک (کیست هیداتیک) خورده شدن تخم های کرم تنیا اکینوکوک به واسطه آب، مواد غذایی مانند سبزیجات آلوده و تماس با میزبان اصلی (سگ) می باشد.
به محض بلع تخم‌های تنیا اکینوکوک توسط میزبان انسانی، انکوسفرها از مجرای روده خارج شده و از طریق گردش خون به سایر بافت ها و اندام های بدن مهاجرت می کنند و به کیست‌های هیداتیک تبدیل می‌شوند. امکان مشاهده این کیست ها در بسیاری از بافت های بدن وجود دارد اما بیشترین احتمال مشاهده آنها در بافت های کبد و ریه است.
در ادامه تصاویر مختلفی از این انگل در بافت های بدن به همراه توضیحات مربوط به هر کدام از تصاویر ارایه می گردد.

کیست هیداتید تنیا اکینوکوک

مقطع یک کیست تنیا اکینوکوک، رنگ آمیزی شده به روش هماتوکسیلین ائوزین در بافت میزبان واسط
برش عرضی کیست تنیا اکینوکوک

برشی مقطعی لایه های کیست هیداتیک تنیا اکینوکوک، رنگ آمیزی شده به روش هماتوکسیلین ائوزین در بافت میزبان واسط. لایه های کیست علامت گذاری شده اند که به ترتیب:
(A) کپسول اطراف کیست که به صورت لایه لایه‌ای بدون سلول که به آن لایه هیالن گفته می شود. این لایه که خارجی ترین لایه کیست می باشد، ضخامت آن حدود یک میلیمتر و در مقابل میکروب ها غیرقابل نفوذ است. لایه هیالن خود از چندین لایه تشکیل گردیده و فاقد گرانول یا دانه است.
(B) لایه ژرمینال هسته‌دار که لایه ای اسـت نازک و دانه دار که در سـطح آن جوانه هائی بنام کیسه های زایا (Brood capsules) وجود دارد.
(C) لایه زایا(Germinal layer) : لایه ای اسـت نازک و دانه دار که در سـطح آن جوانه هائی بنام کیسه های زایا (Brood capsules) بوجود می آید.
(D) کیسه های زایا (Brood capsules) : بوسیـله رشتـه ای باریک بنام پدیسـل (Pedicle) به لایه زایا چسبیده و در داخل مایع کیست هیداتیک شناورند. در هر کپسول زایا تعدادی پروتواسکولکس (Protoscolex) وجود دارد که بعداً هر یک از آنها در میزبان نهایی می تواند به یک کرم بالغ تبدیل شود.
(E) پروتواسکولکس: هر پرتواسکولکس به اندازه ٌ ۵۰ تا ۲۰۰ میکرون و چهار بادکش و دو ردیف قلاب دارد بطوریکه سر در بدن فرو رفته است و بشکل دایره یا بیضی در آمده است. سفیدی رنگ پروتواسکولکسها به علت وجود دانه های کلسیمی(Calcium bodies) یا (Calcareous bodies) می باشد.
(F) قلاب های پروتواسکولکس

پروتواسکولکس کیست تنیا اکینوکوک

نمای بزرگ‌نمایی شده پروتوسکولکس E. granulosus، رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ائوزین. ردیف قلاب ها کاملاً مشخص می باشد.

Protoscolices پروتواسکولکس

پروتوسکولیس آزاد شده از کیست هیداتید. دو پروتوسکولیس باز شده در سمت راست تصویر

پروتواسکولکس اینواژینه کیست تنیا اکینوکوک

پروتوسکولیس های باز شده (بیرون برگشته)(Invaginated protoscolices). خارج از کیست هیداتید

 

محتویات کیست کبدی تنیا اکینوکوک رنگ آمیزی شده با رنگ پاپانیکولا(PAP)

A و B: پروتوسکولیس در کیست هیداتید کبدی رنگ آمیزی شده به روش PAP

C: پروتوسکولکس در حال تخریب از کیست کبد

D: بزرگنمایی بیشتر تصویر C که نمای نزدیک از قلاب ها را نشان می دهد.

E: پروتوسکولکس در حال تخریب از کیست کبد، رنگ آمیزی شده با PAP. به سلول های آهکی کاملاً آشکار هستند.

 F: قلاب های آزاد در “شن هیداتید” از آسپیراسیون کیست کبد، رنگ آمیزی شده با PAP.


پیشنهاد مطالعه بیشتر در این موضوع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + هشت =