سرفصل انگل‌شناسی رشته پزشکی

سرفصل انگل‌شناسی در رشته پزشکی از دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی می باشد که معمولاً در ترم های اول تحصیل در این رشته ارایه می گردد.

در سال ۱۳۹۶ برنامه آموزشی رشته پزشکی مورد بازبینی قرار گرفت و بسیاری از سرفصل ها به روز رسانی شدند و در صفحه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی قرار گرفت.

این درس شامل ۴۰ ساعت آموزشی می باشد که ۲۸ ساعت از آن به مباحث تئوری و ۱۲ ساعت به مباحث عملی اختصاص داده شده است.

اهداف اصلی:

انتظار می رود دانشجو در پایان این درس با عوامل انگلی ایجاد کننده بیماری ها آشنا شده باشد. انگل های مهم بیماری ‏زا را به تفکیک تعلق داشتن به گروه های تک یاخته ای و کرمی بشناسد. مورفولوژی، چرخه های زندگی، راه های انتقال، مخازن. میزبان ها، نقش بند پایان به عنوان ناقلین بیولوژیک و مکانیکی در انتقال، بیماریزایی و علائم بالینی اختصاصی هر یک از آنها را بشناسد. از انتشار جغرافیائی هر یک از عقونت های انگلی. وضعیت بروز و شیوع آنها خصوصا در مناطق مختلف کشور ایران آگاهی داشته باشد. و روش های پیشگیری و کنترل هر یک از بیماری های انگلی را بشناسد.

شرح درس:

در این درس دانشجویان با عوامل اتیولوژیک، چرخه حیات، راه انتقال، پاتوژنز، روش های نمونه گیری، درخواست نوع آزمایش و تشخیص آزمایشگاهی، روش های پیشگیری و کنترل بیماری های انگلی(با ذکر موارد بالینی آن ها) آشنا می شوند.

محتوای ضروری:

 1. کلیات انگل شناسی
 2. کلیات کرم شناسی پزشکی
 3. ترماتدهای کبدی
 4. ترماتدهای ریوی
 5. ترماتود های روده ای
 6. ترماتودهای خونی
 7. سستود های روده ای
 8. بیماری ناشی از لارو سستود ها
 9. نماتود ها
 10. نماتودهای خونی- نسجی
 11. کلیات تک یاخته شناسی
 12. عوامل بیماری های تک یاخته ای خونی- نسجی
 13. عوامل بیماریهای تک یاخته ای روده ای- تناسلی
 14. انگل های شایع مانند: توکسوپلاسما, لیشمانیا، مالاریا، تک یاخته های فرصت طلب، کیست هداتیک
 15. تفسیر تست های سرولوژیک بیماری های انگلی
 16. اصول نمونه گیری برای انگل ها
 17. کلیات بندپایان
 18. روشهای مبارزه با انواع بندپایان

‏مباحث انگل شناسی عملی:

 1. مشاهده گستره آماده انگل های شایع و تخم آن ها زیر میکروسکوپ بصورت موردی
 2. شیوه های نمونه گیری و تهیه گستره انگلها و بررسی میکروسکوپیک آن ها
 3. تفسیر تست های سرولوژیک بیماری های انگلی

سر فصل انگل‌شناسی رشته پزشکی

سرفصل انگل‌شناسی رشته پزشکی
سر فصل درس انگل شناسی رشته پزشکی

Title of parasitology course in the medical field in Iranian universities

Course code: 128
Presentation stage: basic sciences
Teaching hours: 28 theoretical hours, 14 practical hours, total: 40 hours

Main objectives

It is expected that at the end of this lesson, the students will be familiar with the parasitic agents that cause diseases. Know the important pathogenic parasites according to their belonging to protozoan and helminthic groups. Morphology, life cycles, transmission routes, reservoirs. To know the hosts, the role of the terminus as biological and mechanical carriers in the transmission, pathogenicity, and specific clinical symptoms of each of them. From the geographical distribution of each of the parasitic diseases. Be aware of their incidence and prevalence, especially in different regions of Iran. and to know the prevention and control methods of each of the parasitic diseases

 

Lesson description

In this lesson, students with etiological factors. life cycle. way of transmission Pathogenesis. Sampling methods, requests for laboratory tests and diagnosis, and methods of prevention and control of parasitic diseases (with mention of their clinical cases) are introduced.

 

Essential content

General parasitology
Hepatic termites
Pulmonary trematodes
Intestinal trematodes
Blood trematodes
Intestinal cestodes
Disease caused by cestode larvae
Nematodes
Blood-tissue nematodes
Generalities of protozoa
Factors of protozoal diseases of blood-tissue
Causes of intestinal-genital protozoan diseases
Common parasites such as Toxoplasma, Leishmania, malaria, opportunistic protozoa, hedatic cyst
Interpretation of serological tests of parasitic diseases
Principles of sampling for parasites
General arthropods
Methods of combating all types of arthropods

 

Discussions of practical parasitology

Observing the prepared range of common parasites and their eggs under the microscope on a case-by-case basis
Methods of sampling and preparation of the range of parasites and their microscopic examination
Interpretation of serological tests of parasitic diseases

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =