مورفولوژی تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار

تک یاخته های انتاموبا هیستولیتیکا و انتاموبا دیسپار از نظر مورفولوژی بسیار به یکدیگر شباهت دارند و تلفیق آنها فقط به روش های مولکولی امکان پذیر می باشد. به همین دلیل در مطالعات مورفولوژیکی به این دو تک یاخته همزمان پرداخت می شود. البته  در مواقعی که در نمونه فرم های مهاجم خون خوار مشاهده گردند، اجسام قطعا انتاموبا هیستولیتیکا می باشند. دلیل این موضوع مهاجم نبودن تک یاخته انتاموبا دیسپار است.

این مطلب دومین پست مربوط به مورفولوژی این دو تکیاخته می باشد که بخش اول آنها را می توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید:

مورفولوژی کیست و تروفوزئیت انتاموبا هیستولـیتیکا و انتاموبا دیسپار(بخش اول)

 در ادامه به اشکال مختلف این دو تکیاخته پرداخته می شود:

 

اشکال آمیب های هیستولیتیکا و دیسپار با رنگ آمیزی لوگول

تروفوزئیت
شکل تروفوزئیت انتاموبا هیستـولیتیکا/انتاموبا دیسپار

انتاموبا هیستـولیتیکا / انتاموبا دیسپار فرم تروفوزوئیت در نمونه لام مرطوب با استفاده از لوگول

 

تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا
ساختار تروفوزئیت انتاموبا هیستـولیتیکا/انتاموبا دیسپار

نمونه حاوی تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا / انتاموبا دیسپار در لام مرطوب با استفاده از لوگول

 

اشکال آمیب های هیستولیتـیکا و دیسپار با رنگ آمیزی تریکروم

مشخصه کاملا تیپیک تروفوزئیت های انتاموباهیستـولیتیکا و انتاموبا دیسپار شامل یک هسته با کاریوزوم مرکزی و کروماتین محیطی یک نواخت می باشد، اما این مشخصات همیشه قابل مشاهده نمی باشند و گاهی تروفوزئیت ها دارای هسته های با کاریوزوم غیرعادی و کروماتین محیطی غیر یکنواخت می باشند. ظاهر سیتوپلاسم دانه دار و یا شیشه ای شکل می باشد و معمولا اندازه ای در محدوده ۱۰ تا ۶۰ میکرومتر دارند که در نمونه های اسهالی با حالتی کشیده تر قابل مشاهده هستند.

تروفوزئیت
تروفوزئیت انتاموبا هیستـولیتیکا / انتاموبا دیسپار با رنگ آمیزی تریکروم

 

تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموبا هیستـولیتیکا با رنگ آمیزی تریکروم

 

از انواع فیکساتورها می توان برای حفظ شکل انگل ها استفاده کرد.
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموباهیستـولیتیکا با رنگ آمیزی تری کروم

تروفوزئیت انتاموباهیستـولیتیکا که در نگهدارنده پلی وینیل الکل (PVA) نگهداری شده است و سپس با تری کروم رنگ آمیزی شده. این نمونه به روش های مولکولی افتراق بین E. histolytica و E. dispar انجام شده است.

 

تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا رنگ آمیزی شده با رنگ تری کروم

شکل تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا که در نگهدارنده پلی وینیل الکل (PVA) نگهداری شده است و سپس با تری کروم رنگ آمیزی شده. تعین گونه قطعی این نمونه به روش PCR انجام شده است. در زمینه سیتوپلاسم واکئول هایی قابل مشاهده است که می تواند به علت نگهداری نا مناسب باشد.

 

تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار رنگ آمیزی شده به روش تری کروم

تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا/انتاموبادیسپار رنگ آمیزی شده به روش تری کروم. تصویر با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابری (عدسی ۱۰۰). اندازه در حدود ۱۷ میکرون

 

انگل های حاوی گلبول های قرمز بلعیده شده
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا رنگ آمیزی شده به روش تری کروم

تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا حاوی گلبول های قرمز بلعیده شده با رنگ آمیزی تری کروم.
گلبول های قرمز بلعیده شده به صورت ذرات تیره قابل مشاهده هستند. انگل دارای هسته‌هایی با کاریوزوم کوچک معمولی در مرکز و کروماتین نازک و یکنواخت محیطی است.

 

تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموباهیستولیتیکا رنگ آمیزی شده به روش تری کروم

تروفوزوئیت های انتاموبا هیستولیتیکا به همراه گلبول های قرمز بلعیده شده که به روش تری کروم رنگ آمیزی شده اند.
گلبول های قرمز به شکل اجزای تیره دیده می شوند.
هسته‌ها دارای کاریوزوم معمولی کوچک و مرکزی با کروماتین نازک و یکنواخت محیطی هستند.

 

تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا حاوی گلبول های قرمز بلعیده شده با رنگ آمیزی تری کروم.
تروفوزوئیت E.histolytica حاوی گلبول های قرمز، رنگ آمیزی تری کروم

تروفوزوئیت E.histolytica با گلبول های قرمز بلعیده شده

رنگ آمیزی به روش تری کروم

نوع میکروسکوپ: نوری با عدسی ۱۰۰

 

تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا حاوی گلبول های قرمز با رنگ آمیزی تری کروم
تروفوزوئیت E.histolytica حاوی گلبول های قرمز، رنگ آمیزی تری کروم

 

انتاموبا هیستولیتیکا
تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا

 

تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا حاوی گلبول های قرمز
تروفوزوئیت E. histolytica با گلبول های قرمز بلعیده شده.

تروفوزوئیت E. histolytica با گلبول های قرمز بلعیده شده.
نوع میکروسکوپ: تداخل افتراقی کنتراست (DIC).

 

تروفوزوئیت های انتاموبا هیستولیتیکا در بافت رنگ آمیزی شده به روش هماتوکسیلین و ائوزین (H&E).

تروفوزئیت های انتاموبا هیستولیتیکا
تروفوزوئیت های انتاموبا هیستولیتیکا در بافت رکتوم

تعدادی تروفوزوئیت انتاموباهیستولیتیکا در بیوپسی رکتوم
رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین H&E
هسته تروفوزوئیت ها قابل مشاهده می باشد.

 

تروفوزوئیت انتاموبا هیستولیتیکا در بافت رکتوم
تروفوزوئیت های انتاموبا هیستولیتیکا در بافت رکتوم با بزرگ نمایی بیشتر

شکل قبل را از نمای نزدیک تر نشان میدهد که تروفوزوئیت های هیستولیتیکا در بیوپسی رکتوم می باشند.

فلش ها نمونه هایی از تروفوزوئیت ها را با هسته های قابل مشاهده نشان می دهند. ظاهر کاریوزوم‌ها، کوچک و مرکزی با کروماتین محیطی ظریف و سیتوپلاسم “شیشه ای” می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − هشت =